formacions

La formació en ayurveda es divideix en 8 mòduls, els quals es distribueixen de la següent manera:

1- Una primera part que consta de cinc mòduls, dos teòrics a on s'aprenen les bases per a poder conèixer els diferents biotips, mètodes de diagnòstic i els coneixements necessaris per a poder aplicar massatges, diferents tractaments i aconsellar els tipus d'alimentació saludable segons l'Ayurveda. Els tres mòduls següents són eminentment pràctics, en els quals s'aprendrà la tècnica del massatge Abhyanga, tant a quatre mans (donat per dos tècnics) com de forma individual (donat per un únic tècnic). 

En el massatge occidental, l'enfocament està més en la tècnica i s'aplica per igual a totes les persones; però el massatge ayurvèdic es centra en el pacient i el seu estat energètic donant a cada persona un tractament específic. Per això és necessari conèixer els mètodes de diagnòstic i tractament en primer lloc. S'estudiarà els conceptes de Dosha, Gunas (des de la perspectiva ayurvèdica), punts Marma o secrets, Nadis o canals energètics, presa de pols, etc.

És molt important també la preparació del terapeuta, així doncs, es part de la formació les diferents tècniques de preparació del terapèuta, meditació i respiració per a ser molt més eficients en els tractaments. Sense oblidar-nos de la part tècnica de com adaptar la sala per a que sigui un lloc agradable i apte per l'ayurveda; els diferents tipus d'olis, tant olis base com olis esencials, els diferents tipus de tacte i com treballar amb ells, les diferents parts del cos donant l'enfocament holístic que a l'ayurveda es requereix.

2- A la segona part que consta dels 3 últims mòduls de la formació, s'estudiarà l'alimentació suggerida per a cada biotip, quines mescles d'aliments són saludables i quines no, principis d'una alimentació conscient i també d'algunes receptes clàssiques de la cuina ayurvèdica. En aquesta segona part també s'estudien altres tipus de massatge ayurvèdic i les seves diferents aplicacions. Quasi tots ells, tenen la base en el massatge Abhyanga que ja s'haurà estudiat.

3- L'última part de la formació està destinada a diferents tècniques utilitzades en l'Ayurveda, rutines diàries, desintoxicació, rejoveniment, etc. Al finalitzar la formació hi ha una evaluació de capacitats adquirides durant tot el curs i es fa entrega del diploma acreditatiu.

Programa de continguts de la formació

1r Mòdul

 • 1.1 - Introducció a l'Ayurveda.
 • 1.2 - Principis bàsics de l'Ayurveda
 • 1.3 - Els Cinc Elements.
 • 1.4 – Comprensió de la Tridosha.
 • 1.5 - Constitucions: Vata, Pitta i Kapha.
 • 1.6 - L'equilibri Prakriti i Vikriti
 • 1.7 - Constitucions mentals (els tres Gunas)
 • 1.8 - Els tres Gunas i les tres Doshas
 • 1.9 - La importància del Prana en els tractaments Ayurvèdics.
 • 1.10 - Descripció dels cinc Pranas.
 • 1.11 - El lloc de la meditació en les teràpies Ayurvèdiques.
 • 1.12 - Mètodes de diagnòstic.
 • 1.13 - Agni: La clau de la salut o l'enfermetat.
 • 1.14 - Els tres malas o deixalles.

2n Mòdul

 • 2.1 – Coneixement dels Nadis
 • 2.2 – Els 5 cossos. Les 5 envoltures o Koshas
 • 2.3 - Marmas: els punts subtils del cos
 • 2.4 – Els 7 Dhatus o teixits corporals.
 • 2.5 – Els diferents tipus de tacte.
 • 2.6 – Olis base i olis essencials.
 • 2.7 - Ús dels olis segons la constitució.
 • 2.8 – Les energies ayurvèdiques dels diferents olis.

3r Mòdul

 • 3.1 - Preparació de la sala.
 • 3.2 - Preparació del terapeuta.
 • 3.3 – Olis i essències.
 • 3.4 - Preparació del pacient.
 • 3.4 - Pràctica de massatge Abhyanga:

Aprenentatge i pràctica de la primera i segona seqüència del massatge.

4t Mòdul

 • 4.1 - Pràctica de massatge Abhyanga: aprenentatge i pràctica de la tercera i quinta seqüència del massatge.

5è Mòdul

 • 5.1 - Pràctica de massatge Abhyanga: aprenentatge i pràctica de la quarta i sexta seqüència del massatge.
 • 5.2 - Demostració individual d'assimilació de conceptes.

6è Mòdul: Alimentació.

 • 6.1 - Alimentació Ayurvèdica per als diferents tipus constitucionals.
 • 6.2 - Alimentació conscient.
 • 6.3 - Hàbits alimentaris.
 • 6.4 – Els sis sabors.
 • 6.5 - Combinació d'aliments.
 • 6.6 - Digestió saludable, vida saludable.
 • 6.7 - Receptes saludables.

7è Mòdul: Diferents tipus de massatge ayurvèdic

 • 7.1 - Massatge Vishesh
 • 7.2 - Massatge Garshan
 • 7.3 - Oleació.
 • 7.4 - Automassatge.

8è Mòdul: Desintoxicació i rejoveniment.

 • 8.1 – Preparació per a la desintoxicació.
 • 8.2 - Tècniques per netejar i purificar.
 • 8.2 – Els principals procediments del Panchakarma.
 • 8.3 - Rutines diàries.
 • 8.4 - Rutines estacionals.

Dates i horaris

 • 19-20 Octubre 2019
 • 9-10 Novembre 2019
 • 14-15 Desembre 2019
 • 25-26 Gener 2020
 • 15-16 Febrer 2020
 • 14-15 Març 2020
 • 18-19 Abril 2020
 • 23-24 Maig 2020

Dissabtes de 9 a 14 i de 16 a 20h

Diumenges de 9 a 14h.

Formes de pagament

 • 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del 30 de setembre 2019 i un únic pagament de 1.240 euros a l'inici del curs. (Total: 1.440 eur).
 • 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del 30 de setembre 2019 i dos pagaments de 620 euros a l'octubre i al febrer. (Total 1.440 eur).
 • 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del del 30 de setembre 2019 i un pagament de 185 euros els 7 primers mòduls (Total:1.495 eur).

Per a més informació i/o inscripcions-formalització de la matrícula, pots cridar al 639 93 25 43 o escriure'ns a aratiyogamnc@gmail.com.

Imparteix

Paco Vilchez: Fundador de l'escola de formació Parameshwara Yoga & Ayurveda, és resident a Madrid; va començar a practicar Yoga l'any 1998 a l'escola Sivananda de Madrid, i anys després es va formar com a professor de Yoga amb la International Sivananda Vedanta Yoga Academy a India.

Interessat sempre per la part terapèutica de Yoga, ha cursat diferents formacions a diferents llocs del món; i a través d'aquest camí es posa en contacte amb l'Ayurveda (la ciència de la vida) i comença a estudiar en diverses esoles d'Ayurveda i a investigar, avançant en un llarg camí de coneixement teòric i pràctic. Actualment està impartint formacions a diferents escoles de tot el territori espanyol.

*La formació s'impartirà en castellà.