formacions

Amb la formació d'Ayurveda aprendràs a aplicar les técniques ancestrals, adaptant-les a cada persona segons la seva naturalesa i necessitats; ajudant a eliminar l'ansietat, l'estrés i l'enfermetat, per trobar el nostre vertader ser de pau i harmonia.

A nivell de continguts aprendràs les bases de l'ayurveda, mètodes de diagnòstic, la fisiologia energètica segons l'Ayurveda, alimentació conscient per poder elaborar dietes específiques per a cada persona segons les seves necessitats.Diferents tipus de massatges i tractaments, sense oblidar-nos de la fitoteràpia ayurvèdica, ús de plantes i olis essencials.

Aquesta formació està dirigida a qualsevol persona que vulgui aprofundir en el seu propi coneixement, que vulgui millorar la seva qualitat de vida i la dels altres; persones que treballin amb teràpies naturals o que vulguin iniciar-se en aquest camí. És un complement perfecte per a professors i/o practicants de Yoga.

La formació es divideix en 8 mòduls.

Dos primers teòrics, a on s'aprendrà les diferents Biotipologies; mètodes de diagnòstic, a més d'adquirir els coneixements decessaris per poder aplicar massatges i diferents tractaments; així com aconsellar les diferents tipologies d'alimentació segons l'Ayurveda.
Els tres mòduls següents són majoritàriament pràctics, on s'aprés la tècnica del massatge Abhyanga, tant a quatre mans, donat per dos tècnics i individualment, donat per un únic técnic.

Un altre aspecte essencial de la formació, és la preparació del terapeuta. Amb aquest objectiu, es realitzaràn pràctiques de tècniques de meditació i de respiració, per tal de que una bona peparació, farà que els tractaments siguin molt més eficients.
En el sisé mòdul s'estudiarà l'alimentació suggerida per a cada biotipologia, quines mescles i aliments són saludables, els principis d'una alimentació conscient i també algunes receptes clàssiques de la cuins ayurvèdica.

En el seté mòdul, es veuràn altres tipus de massatges ayurvèdics, així com les diferentes aplicacions.
El vuité i últim mòdul, està destinat a diferents tècniques utilitzades en l'Ayurveda. Fitoterpia ayurvèdica ,rutines diàries, desintoxicació,
rejoveniment, panchakarma; a més d'aprofundir en el coneixement energètic dels aliments i les seves combinacions terapèutiques.
Al finalitzar el curs es farà una evaluación de capacitats adquirides durant tot el curs, i s'entregarà un diploma acreditatiu.
todo el curso y se entregará diploma acreditativo.

Programa de continguts de la formació

1r Mòdul

 • 1.1 - Introducció a l'Ayurveda.
 • 1.2 - Principis bàsics de l'Ayurveda
 • 1.3 - Els Cinc Elements.
 • 1.4 - Comprensió de la Tridosha.
 • 1.5 - Constitucions: Vata, Pitta i Kapha.
 • 1.6 - L'equilibri Prakriti i Vikriti
 • 1.7 - Constitucions mentals (els tres Gunas)
 • 1.8 - Els tres Gunas i les tres Doshas
 • 1.9 - La importància del Prana en els tractaments Ayurvèdics.
 • 1.10 - Descripció dels cinc Pranas.
 • 1.11 - El lloc de la meditació en les teràpies Ayurvèdiques.
 • 1.12 - Mètodes de diagnòstic.
 • 1.13 - Agni: La clau de la salut o l'enfermetat.
 • 1.14 - Els tres malas o deixalles.

2n Mòdul

 • 2.1 - Coneixement dels Nadis
 • 2.2 - Els 5 cossos. Les 5 envoltures o Koshas
 • 2.3 - Marmas: els punts subtils del cos
 • 2.4 - Els 7 Dhatus o teixits corporals.
 • 2.5 - Els diferents tipus de tacte.
 • 2.6 – Olis base i olis essencials.
 • 2.7 - Ús dels olis segons la constitució.
 • 2.8 – Les energies ayurvèdiques dels diferents olis.

3r Mòdul

 • 3.1 - Preparació de la sala.
 • 3.2 - Preparació del terapeuta.
 • 3.3 - Olis i essències.
 • 3.4 - Preparació del pacient.
 • 3.4 - Pràctica de massatge Abhyanga:

Aprenentatge i pràctica de la primera i segona seqüència del massatge.

4t Mòdul

 • 4.1 - Pràctica de massatge Abhyanga: aprenentatge i pràctica de la tercera i quinta seqüència del massatge.

5è Mòdul

 • 5.1 - Pràctica de massatge Abhyanga: aprenentatge i pràctica de la quarta i sexta seqüència del massatge.
 • 5.2 - Demostració individual d'assimilació de conceptes.

6è Mòdul: Alimentació.

 • 6.1 - Alimentació Ayurvèdica per als diferents tipus constitucionals.
 • 6.2 - Alimentació conscient.
 • 6.3 - Hàbits alimentaris.
 • 6.4 - Els sis sabors.
 • 6.5 - Combinació d'aliments.
 • 6.6 - Digestió saludable, vida saludable.
 • 6.7 - Receptes saludables.

7è Mòdul: Diferents tipus de massatge ayurvèdic

 • 7.1 - Massatge Vishesh
 • 7.2 - Massatge Garshan
 • 7.3 - Oleació.
 • 7.4 - Automassatge.

8è Mòdul: Desintoxicació i rejoveniment.

 • 8.1 - Preparació per a la desintoxicació.
 • 8.2 - Tècniques per netejar i purificar.
 • 8.2 - Els principals procediments del Panchakarma.
 • 8.3 - Rutines diàries.
 • 8.4 - Rutines estacionals.
 • 8.5 - Ús terpèutic de les plantes
 • 8.6 - Com preparar i utlitzar les plantes ayurvèdiques.

Dates i horaris

Actualment per motius de restriccions no podem oferir aquesta formació. Disculpeu les molèsties

Formes de pagament

 • 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del 15 de setembre 2020 i un únic pagament de 1.240 euros a l'inici del curs. (Total: 1.440 eur).
 • 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del 15 de setembre 2020 i dos pagaments de 620 euros a l'octubre i al febrer. (Total 1.440 eur).
 • 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del 1 de setembre 2020 i un pagament de 185 euros els 7 primers mòduls (Total:1.495 eur).

Un cop feta la inscripció i el pagament de la matrícula; els 200€ de matricula no són retornables. Només ho seràn en el cas de que el curs no es dugui a terme per a causes de la pròpia escola de formació

Per a més informació i/o inscripcions-formalització de la matrícula, pots cridar al 639 93 25 43 o escriure'ns a aratiyogamnc@gmail.com.

Imparteix

Paco Vilchez: Fundador de l'escola de formació Parameshwara Yoga & Ayurveda, és resident a Madrid; va començar a practicar Yoga l'any 1998 a l'escola Sivananda de Madrid, i anys després es va formar com a professor de Yoga amb la International Sivananda Vedanta Yoga Academy a India.

Interessat sempre per la part terapèutica de Yoga, ha cursat diferents formacions a diferents llocs del món; i a través d'aquest camí es posa en contacte amb l'Ayurveda (la ciència de la vida) i comença a estudiar en diverses esoles d'Ayurveda i a investigar, avançant en un llarg camí de coneixement teòric i pràctic. Actualment està impartint formacions a diferents escoles de tot el territori espanyol.

*La formació s'impartirà en castellà.