ARATI YOGA
ARATI YOGA
ARATI YOGA escola de yoga i teràpies naturals
ARATI YOGAescola de yoga i teràpies naturals

FORMACIÓ MASSATGE AYURVEDA

(para leer en castellano, mira más abajo)

El massatge ayurvèdic està basat en la comprensió de l'energia vital o Prana. Aquesta energia subtil, enforteix el cos i la ment.

Es manifesta a través dels tres humors: Vata, Pitta i Kapha; els quals estàn directament vinculats amb la nostra part espiritual, la nostra ànima.

Sense la comprensió de les funcions del Prana en el nostre ésser, les accions que desenvolupa, el massatge quedaria com una simple oleació del cos, la qual té una sèrie de beneficis com la lubricació del teixits i les articualcions, ajudant a l'eliminació de les toxines, etc...

Però s'ha de tenir un coneixement adequat del sistema energètic per a que el massatge ayurvèdic aporti un efecte encara més beneficiós i més profund: l'efecte terapèutic de l'Ayurveda.

 

En aquesta formació es treballarà sobre els coneixements teòrics i pràctics per donar massatges des dels principis clàssics: Eliminar excessos, Purificar Enfortir o Rejuvenir i Mantenir la força.

 

Ens centrarem amb la tècnica del massatge Abhyanga, considerat per a molts com la base de qualsevol massatge Ayurvèdic. Així doncs, dominant aquesta tècnica, es fomenta la base per a una futura progressió.

 

PROGRAMA CONTINGUTS

 

1. Introducció al massatge ayurvèdic Abhyanga.

          * Principis bàsics de l'Ayurveda.

          * Comprensió de la Tridosha.

          * Constitucions: Vata, Pitta i Kapha.

          * Constitucions mentals (les tres Gunas)

          * L'enfermetat. Propensió i classificacions.

          * La clau de la Salut o l'Enfermetat.

          * Emocions reprimides.

          * Els tres Malas o deixalles.

2. Beneficis del massatge Abhyanga en el cos físic i en el cos enrgètic.

3. Materials i preparació:

          * Preparació de l'espai.

          * Preparació del terapeuta.

          * Olis i essències.

          * Preparació del pacient.

4. Comprensió del significat dels punts Marma en el cos i com estimular-los. Visió general.

5. Pràctica del Massatge Abhyanga a:

          * Cap

          * Cara

          * Coll

          * Braços

          * Mans

          * Tors- Pit

          * Esquena

          * Caderes, glutis i cames

          * Peus.

6. Integració de totes les parts del cos en un únic massatge.

         * Seqüències

         * Massatges d'unió entre les parts.

7. Demostració individual d'assimilació de conceptes.

 

*DATES

           26-27 Gener

           23-24 Febrer

           23-24 Març

           27-28 Abril

           18-19 maig

 

Dissabte de 9 a 14 i de 16 a 20h

Diumenge de 9 a 14h.

 

*PREU : 900 euros

 

* FORMES DE PAGAMENT: 

          * 200 euros de matrícula en el moment de l'inscripció abans del 31 de desembre 2018 i un únic pagament de 700 euros a l'inici del curs (gener 2019).

          * 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del 31 de desembre 2018 i dos pagaments de 350 euros al gener i al març.

         * 200 euros de matricula en el moment de l'inscripció abans del 31 de desembre 2018 i un pagament de 180 euros als 4 primers cap de setmana de formació (gener, febrer, març, abril).

 

* IMPARTEIX: 

Paco Vilchez: Resident a Madrid; va començar a practicar Yoga l'any 1998 a l'escola Sivananda de Madrid, i anys després es va formar com a professor de Yoga amb la International Sivananda Vedanta Yoga Academy a India.

Interessast sempre per la part terapéutica de Yoga, ha cursat diferents formacions a diferents llocs del món; i a través d'aquest camí es posa en contacte amb l'Ayurveda (la ciència de la vida) i comença a estudiar diverses formacions d'Ayurveda i a investigar, avançant en un llarg camí de coneixement teòric i pràctic.

Actualment està impartint formacions a diferents escoles de tot el territori espanyol.

 

*La formació s'impartirà en castellà.

 

Per a més informació i/o inscripcions pots cridar al 639 93 25 43 .

 

(castellano):

 

El masaje ayurvédico está basado en la comprensión de la energía vital o Prana. Esta energía sutil fortalece el cuerpo y la mente.

Se manifiesta a través de los 3 humores: Vata, Pitta y Kapha; los cuáles están directamente vinculados con nuestra parte espiritual, nuestra alma.

Sin la comprensión del Prana en nuestro ser, las acciones que desarrolla el masaje quedarían como una simple oleación del cuerpo, la cual tiene una serie de beneficios como la lubricación de los tejidos y las articualciones, ayudar a eliminar toxinas, etcc...

Pero debe tenerse un conocimineto adecuado del sistema energético para que el masaje ayurveda aporte un efecto aún más beneficioso y más profundo: el efecto terapéutico del Ayurveda.

 

En esta formación se trabajará sobre los conocimientos teóricos y practicos  para dar masajes des de los principios clasicos: Eliminar excesos, Purificar, Fortalecer o Rejuvenecer y Mantener la Fuerza.

Nos centraremos en la técnica de Masaje Abhyanga, considerado como la base de cualquier masaje Ayurvédico. De manera que dominando ésta técnica se fomenta la base para una futura progresión

 

PROGRAMA CONTENIDOS

 

1. Introducción al masaje ayurvédico Abhyanga.

          * Principios básics del Ayurveda.

          * Comprensión de la Tridosha.

          * Constituciones: Vata, Pitta y Kapha.

          * Constituciones mentales (las tres Gunas)

          * La enfermedad. Propensión y clasificaciones.

          * La clave de la Salud o la Enfermedad.

          * Emociones reprimidas.

          * Los tres Malas o desechos.

2. Beneficios del masaje Abhyanga en el cuerpo físico y en el cuerpo energético.

3. Materiales y preparación:

          * Preparación del espacio.

          * Preparación del terapeuta.

          * Aceites y esencias.

          * Preparación del paciente.

4. Comprensión del significado de los puntos Marma en el cuerpo y como estimularlos. Visión general.

5. Práctica del Masaje Abhyanga en:

          * Cabeza

          * Cara

          * Cuello

          * Brazos

          * Manos

          * Torso- Pecho

          * Espalda

          * Caderas, gluteos y piernas

          * Pies.

6. Integración de todas las partes del cuerpo en un único masaje.

         * Secuencias

         * Masajes de unión entre las partes..

7. Demostración individual de asimilación de conceptos.

 

*FECHAS:

           26-27 Enero

           23-24 Febrero

           23-24 Marzo

           27-28 Abril

           18-19 Mayo

 

Sábado de 9 a 14 y de 16 a 20h

Domingo de 9 a 14h.

 

*PRECIO : 900 euros

 

* FORMAS DE PAGO: 

          * 200 euros de matrícula en el momento de la inscripción antes del 31 de diciembre 2018 y un único pago de 700 euros al inicio del curso (enero 2019).

          * 200 euros de matricula en el momento de la inscripción antes del 31 diciembre 2018 y dos pagos de 350 euros en enero y en marzo.

         * 200 euros de matricula en el momento de la inscripción antes del 31 de diciembre 2018 y un pago de 180 euros los 4 primeros fines de semana de formación (enero, febrero, marzo y abril).

 

* IMPARTE: 

Paco Vilchez: Residente en  Madrid; empezó a practicar Yoga el año 1998 en la escuela Sivananda de Madrid, y años después se va formó como a profesor de Yoga con la International Sivananda Vedanta Yoga Academy en India.

Interesado siempre en la parte terapéutica del Yoga, ha cursado diferentes formaciones en diferentes lugares del mundo; y es a través de este camino que se pone en contacto con el Ayurveda (la ciéncia de la vida) y empieza a estudiar distintas formaciones de Ayurveda y a investigar, avanzando en un largo camino de conocimiento teórico y práctico.

Actualmente está impartiendo formaciones a diferentes escuelas del territorio español.

 

*La formación se impartirá en castellano.

 

Para más información i/o inscripciones puedes llamar al 639 93 25 43 .

 

 

 

 

 

 

Contacte

Arati yoga
C/ Capellà Pere Llull, 4
07500 Manacor

 

Correu electrònic: aratiyogamnc@gmail.com

 

També pots cridar al:

639 93 25 43  o bé utilitzar el nostre formulari de contacte.

Arati yoga en redes sociales :

Recomendar esta página en: