ARATI YOGA
ARATI YOGA
ARATI YOGA escola de yoga i teràpies naturals
ARATI YOGAescola de yoga i teràpies naturals

FORMACIÓ PROFESSORS DE YOGA

FORMACIÓ RECONEGUDA PER L'A.E.P.Y i la U.E.Y

(Para leerlo en castellano mira más abajo....)

La formació de professors de Yoga; està dirigida a tot alumne/a de Yoga que estigui interessat en aprofudir d'una manera més conscient i complerta a les ensenyances que el Yoga ens transmet.

 

És una formació en la que l'objectiu no és cercar únicament un títol de professor de Yoga; sino que és una recerca i transformació en el creixement personal i espiritual de la persona.

 

*Duració:

 

La formació de professors de Yoga; té una duració de 4 anys, un dissabte o diumenge al mes . A més de 2 retirs de cap de setmana cada any.

El curs comença a l'octubre i finalitza al juny.

El total del curs representa més de 600h. lectives.

 

* Requisits:

 

Ser major d'edat.

Gaudir d'un adeqüat equilibri físic i mental.

Inscriure's o estar ja inscrit com a membre de l'A.E.P.Y (Associació espanyola de practicants de Yoga).

Estar disposat a viure una autèntica dinàmica de grup des de l'ética yóguica (Yama i Niyama).

Ser practicant regular de Yoga.

 

*Evaluació i titulació:

 

L'evaluació és contínua mitjançant treballs individuals i en grup; a més de les evaluacions parcials i finals (teòrico-pràctiques al febrer i al juny).

Al finalitzar els 4 anys, s'ha de presentar una tesina sobre un tema de Yoga amb aportacions personals i exposició oral.

Exàmen escrit sobre les matèries estudiades

Exàmen pràctic sobre l'ensenyança de Yoga.

 

Finalitzada la formació i superades les proves teòrico-pràctiques; s'otorga el DIPLOMA NACIONAL DE PROFESSOR DE YOGA DE L'A.E.P.Y (Associació espanyola de practicants de Yoga) reconeguda per la U.E.Y (Unió Europea de Yoga).

 

* Professors:

 

-La Formació la dirigeix José Fco Argente Sánchez, Formador de Professors de Yoga de l'A.E.P.Y, amb més de 30 anys d'experiència dedicats a la docència de Yoga.

És també director i formador de l'escola de Formació de professors de yoga Sâmkhya Yoga.

 

-Atzahara Viñolas Arenas, professora de yoga de l'A.E.P.Y, yoga Siromani titulada per la International Sivananda Yoga Vedanta Institute; professora de Yoga Infantil i Juvenil titulada per El Yoga Educa i professora de yoga infantil titulada per Om Shree OM; professora de Dharma Yoga Wheel, titulada per DYW.  Delegada de El Yoga Educa Balears.

Directora d'Arati Yoga.

 

-Evi Wolf, profesora de Yoga de l'A.E.P.Y 

 

Al llarg dels 4 anys, també tenim la docència de matèries específiques amb professors col-laboradors:

 

Dr. José Luis Gil Monteagudo (medicina interna)

Dra.Paula Vicens (psicóloga-psicoterapeuta)

Tomeu Adrover (professor de filosofia) 

Xisca Gelabert (comadrona)

 

*El temari general dels cursos:

YOGA

 

HATHA YOGA     BHAKTI YOGA           KARMA YOGA       JÑANA YOGA       

Asana                                 Mantra                              Yama                       Darshana Shastra

Pranayama                       Kirtan                               Niyama                   Veda Shastra

Satkarmas                         Mitologia                        Deontologia           Yantra           Meditació                                                                                                          Metodologia

Tantra                                 Religió                                                                 Pedagogia

Ayurveda                                                                                                           Psicologia                   Anatomia                                                                                                         Filosofia Occidental   Fisiologia                                                                                                         Yoga a Occident

Patologia                                                                                                            

Mudra

Higienisme    

Alimentació                                                                                                                                                                                                                                                   

  

- YOGA:

Metodologia: teoria i pràctica.

Pedagogia: teoria i pràctica.

Angas de Patañjali

Vies del Yoga (Margas)

Asanes

Yoga embaràs, yoga infants i joves, yoga 3a edat

 

- CIÈNCIA:

Anatomia i fisiologia

Psicologia

Patologia i Yogaterapia

Higienisme. Dietètica i Nutrició

 

-FILOSOFIA:

Grans escoles i linies de pensament.

Religions, espiritualitat i Yoga.

Textes clàssics

Història i cultura de la India.

Lingüística sànscrita bàsica.

 

-DEONTOLOGIA:

Còdic deontològic i relacions del professor de Yoga.

 

* Dates 1r curs: (2018-2019)

6 Octubre

10 novembre

1-2 desembre (retir)

12 gener

9 febrer

9 març

6 abril

4 maig (tarda)-26 maig (matí)

1-2 juny (retir)

 

*Horari:

Dissabte de 9h a 14h i de 16h a 20h. 

Els retirs es realitzen de dissabte a les 9h fins a diumenge a les 16h.

 

* Preu: 1500 euros.

300 euros en el moment de l'inscripció i reserva de plaça (data límit 3 de setembre) Places limitades.

400 euros a l'octubre, 400 euros desembre, 400 euros febrer.

El preu inclou també els 2 retirs a pensió completa.

 

Per a més informació i/o inscrpicions et pots posar en contacte amb nosaltres: 639 93 25 43 o aratiyogamnc@gmail.com.

 

(Castellano:)

La formación de profesores de Yoga, está dirigida a cualquier alumno/a de Yoga que esté interesado en profundizar de manera más consciente y completa en las enseñanzas que el Yoga nos transmite.

 

Es una formación en la que el objetivo no es buscar unicamente un título de profesor de Yoga, sino que es un búsqueda y transformación en el crecimiento personal y espiritual de la persona.

 

*Duración:

 

La formación de profesores de Yoga; tiene una duración de 4 años, un sábado o domingo al mes y 2 retiros de fin de semana cada año.

El curso empieza en octubre y finaliza en junio.

El total del curso representa más de 600h. lectivas.

 

* Requisitos:

 

Ser major d'edat.

Tener un adecuado equilibrio físico y mental.

Inscribirse o estar ya inscrito como miembro de A.E.P.Y (Asociación española de practicantes de Yoga).

Estar dispuesto a vivir una auténtica dinámica de grupo desde la ética yóguica (Yama y Niyama).

Ser practicante regular de Yoga.

 

*Evaluación i titulación:

 

La evaluación es contínua mediante trabajaos individuales y en grupo; además de les evaluaciones parciales y finales (teórico-prácticas en febrero y junio).

Al finalizar los 4 años, se debe presentar una tesina sobre un tema de Yoga con aportaciones personales y exposición oral.

Exámen escrito sobre las matérias estudiadas

Exámen práctico sobre la enseñanza de Yoga.

 

Finalizada la formación y superadas las pruebas teórico-prácticas; se otorga el DIPLOMA NACIONAL DE PROFESSOR DE YOGA DE L'A.E.P.Y (Asociación española de practicantes de Yoga) reconcoida por la U.E.Y (Unión Europea de Yoga).

 

* Profesores:

 

-La Formación la dirige José Fco Argente Sánchez, Formador de Profesores de Yoga de A.E.P.Y, con más de 30 años de experiencia dedicados a la docéncia de Yoga.

És también director y formador de la escuela de Formación de profesores de yoga "Sâmkhya Yoga".

 

-Atzahara Viñolas Arenas, profesora de yoga de A.E.P.Y, yoga Siromani titulada por la International Sivananda Yoga Vedanta Institute; profesora de Yoga Infantil y Juvenil titulada per El Yoga Educa y profesora de yoga infantil titulada

por Om Shree OM; profesora de Dharma Yoga Wheel, titulada per DYW.

Delegada de El Yoga Educa Balears.

Directora de Arati Yoga.

 

-Evi Wolf, profesora de Yoga de l'A.E.P.Y 

 

Durante los 4 años, también tenemos la docéncia de matérias específicas con profesores colaboradores:

 

Dr. José Luis Gil Monteagudo (medicina interna)

Dra.Paula Vicens (psicóloga-psicoterapeuta)

Tomeu Adrover (profesor de filosofía) 

Xisca Gelabert (comadrona)

 

*El temario general de los cursos:

YOGA:

 

HATHA YOGA     BHAKTI YOGA           KARMA YOGA       JÑANA YOGA       

Asana                                     Mantra                              Yama                       Darshana Shastra

Pranayama                           Kirtan                               Niyama                   Veda Shastra

Satkarmas                            Mitología                        Deontología            Yantra           Meditación                                                                                                            Metodología

Tantra                                     Religión                                                               Pedagogía

Ayurveda                                                                                                               Psicología                 Anatomía                                                                                                   Filosofía Occidental       Fisiología     ​                                                                                                  Yoga a Occidente

Patología

Mudra                                                                                                               

Higienismo    

Alimentación                                                                                                                         

 

- YOGA:

Metodologia: teoria y práctica.

Pedagogía: teoria i práctica.

Angas de Patañjali

Vias del Yoga (Margas)

Asanas

Yoga embarazo, yoga infantil  y juvenil, yoga 3a edad

 

- CIÉNCIA:

Anatomía y fisiología

Psicología

Patología i Yogaterapia

Higienismo. Dietética y Nutrición

 

-FILOSOFÍA:

Grandes escuelas y lineas de pensamiento.

Religiones, espiritualidad y Yoga.

Textos clásicos

História y cultura de la India.

Lingüística sánscrita básica.

 

-DEONTOLOGIA:

Código deontológico y relaciones del profesor de Yoga.

 

* Fechas 1r curso: (2018-2019)

6 Octubre

10 Noviembre

1-2 Diciembre (retiro)

12 Enero

9 Febrero

9 Marzo

6 Abril

4 Mayo (tarde)-26 mayo (mañana)

1-2 Junio (retiro)

 

 

*Horario: 

Sábado de 9h a 14h y de 16h a 20h.

Los retiros se realizan del sábado a las 9h hasta el domingo a las 16h

 

*Precio: 1500 euros

300 euros en el momento de la inscripción y reserva de plaza (fecha límite, 3 de setiembre) Plazas limitadas.

400 euros en octubre, 400 euros diciembre, 400 euros febrero

El precio incluye también los 2 retiros anuales a pensión completa.

 

Para más información y/o inscrpiciones puedes ponerte en contacto con nosotros: 639 93 25 43 o aratiyogamnc@gmail.com.

 

Contacte

Arati yoga
C/ Capellà Pere Llull, 4
07500 Manacor

 

Correu electrònic: aratiyogamnc@gmail.com

 

També pots cridar al:

639 93 25 43  o bé utilitzar el nostre formulari de contacte.

Arati yoga en redes sociales :

Recomendar esta página en: