ARATI YOGA
ARATI YOGA
ARATI YOGA escola de yoga i teràpies naturals
ARATI YOGAescola de yoga i teràpies naturals

Formació contínua per al professorat                  de Yoga per Educar

Programa destinat a les alumnes que ja han cursat Yoga per Educar; amb un enfocament cap a adolescents i joves.

Formació RECONEGUDA per la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.


* Objectius:
         * Aprofundir en la metodologia i la filosofia educativa de Yoga per Educar destinada als                    joves i adolescents.
         * Integrar el sistema de chakras enfocant-lo a l'etapa de l'adolescència i la joventut.
         * Acompanyar els processos d'aprenentatge i el desenvolupament físic, emocional, mental i              espiritual a través del yoga conscient i creatiu en els adolescents.
         * Continuar amb la practica personal de yoga de l'educador com a element esencial de                         transformació per a l'educació del s.XXI.
         * Ampliar estratègies que ens aporta la metodologia del programa de Yoga per Educar per                a la funció tutorial i la gestió dins l'aula.
         * Establir connexions cap a les potencialitats internes dels joves.

* Continguts:

    * El yoga conscient i creatiu com a pilar de les metodologies de les sessions destinades a                   adolescents i joves.
    * Els chakras i la seva relació amb el Yoga per Educar.
    * La consciència i la creativitat: 2 factors necessaris per a l'educació i l'aprenentatge.
    * L'educador com a adult conscient de la seva pròpia pràctica personal i l'efecte que es                       produeix i es transmet en les relacions amb els adolescents i joves
    * Efectes i beneficis del yoga en els processos d'aprenentatge dels adolescents.

* Continguts específics:

        * Integració de la pràctica personal.
        * Ampliació del fons bibliogràfic i audiovisual en cada una de les temàtiques.
        * Aprofundiment de les sèries d'asanes destinades als joves i adolescents segons les                            diferents temàtiques del Yoga Educa.
        * Introducció dels pranayames en l'etapa de l'adolescencia i la joventut.
        * Programació de sessions específiques de cada temàtica destinada a joves i adolescents.

* Horari:  Dissabte o diumenge de 10 a 14 i de 16 a 20h
* Dates:
                   Dissabte, 20 Octubre (2018) 
                   Diumenge, 18 Novembre (2018)
                   Diumenge, 16 Desembre (2018)

* Preu: 450 euros

* Modalitats de pagament: 

         ** 150 euros de matrícula abans del 14 de setembre i un únic pagament de 300 euros a                        l'octubre.

         ** 150 euros de matrícula abans del 14 de setembre i 2 pagaments de 150 euros a l'octubre i               al novembre.

* Formadores: Sónia Pérez-Herrero i Atzahara Viñolas
* Informació: Atzahara Viñolas Arenas 639 93 25 43

* Hores: 24 hores. 
* Data límit de matriculació: divendres 14 de SETEMBRE 2018

Contacte

Arati yoga
C/ Capellà Pere Llull, 4
07500 Manacor

 

Correu electrònic: aratiyogamnc@gmail.com

 

També pots cridar al:

639 93 25 43  o bé utilitzar el nostre formulari de contacte.

Arati yoga en redes sociales :

Recomendar esta página en: